Geschiedenis

Zeist 2008

De oorsprong van het huidige Kleindierpark ligt in het midden van het land, in 1996 begon Alexander hier met het houden van exotische zoogdieren.

Na enkele verhuizingen waarbij de ruimte en dus ook de hobby grotere omvang aannam besloot Alexander in 2006 dat hij graag een mini dierentuin zou willen oprichten met als doel educatie en voorlichting over dieren.

In juli 2011 kwam de mogelijkheid om een huis met een stukje grond aan te kopen in Bellingwolde. Vanaf dat moment wordt er officieel gebouwd aan Kleindierpark.

Zeist, voorjaar 2011

Openstelling

In 2012 realiseerde Alexander de eerste verblijven en de doelstelling was altijd om in 2015 voor het eerst open te gaan.

Helaas heeft door privé omstandigheden het project tussentijds enkele jaren stil gelegen (2014-2016) maar in 2017 werden alle werkzaamheden hervat met een team van vrijwilligers en stagiaires waardoor in juli 2018 de deuren voor het eerst echt officieel open konden. Vanwege de wetgeving mag dit maar zes dagen per jaar.

In 2018 is het balletje gaan rollen om de juiste ontheffing of vergunning te verkrijgen en zo kon men in april 2019 de aanvraag indienen. Alles leek positief en voorspoedig te voorlopen maar toch kwam er later in het traject wat negativiteit om de hoek kijken. Begin augustus 2019 is de benodigde omgevingsvergunning afgewezen.